Nasza szkoła bierze udział w realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki temu projektowi uczennice klasy 3 a TE oraz 3 b TE przez okres 4 tygodni uczestniczą w stażach zorganizowanych w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. w Nowym Targu i Zakopanem oraz w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców im. Wł. Orkana w Nowym Targu.

Poprzez uczestnictwo w stażach nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności praktyczne i zdobywają doświadczenie zawodowe co w przyszłości zwiększy ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.

Warto nadmienić, że po zakończeniu stażu uczniowie mogą ubiegać się o stypendium za udział w stażu.

Oprócz staży w przedsiębiorstwach projekt umożliwia uczniom kształcącym się w zawodzie technika ekonomisty, handlowca i spedytora bezpłatne uczestnictwo w kursach zawodowych, wizytach zawodoznawczych oraz wsparcie zawodowe.

[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/centrum-kompetencji-zawodowych/”]Dowiedz się więcej[/ilink]