1 września 1939 roku tradycyjne rozpoczęcie roku szkolnego zagłuszył huk bomb. Polskie Radio podało komunikat o wybuchu II wojny światowej. W 79 rocznicę tych wydarzeń uczniowie klas drugich: II a TE, II b TE, II HOT oraz II TOH przygotowali akademię upamiętniającą polskich bohaterów, często bezimiennych, którzy walczyli o wolną Polskę, nawet za cenę własnego życia. Montaż słowno – muzyczny był wyrazem wdzięczności za możliwość cieszenia się niepodległością, szczególnie w 100. rocznicę jej odzyskania. Wiersze i piosenki były hołdem dla walczących na Westerplatte, broniących Poczty Polskiej w Gdańsku, uczestników walk pod Wizną, nad Bzurą, pod Kockiem, zdobywających Monte Cassino, toczących w powietrzu bój o Anglię, jeńców przetrzymywanych w niemieckich obozach koncentracyjnych czy łagrach sowieckich, ale i dla cywili, którzy musieli borykać się z wojenną codziennością.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Starosta Powiatu Nowotarskiego, Pan Krzysztof Faber, który podkreślił, że szczęśliwie współczesny patriotyzm nie wymaga od nas poświęcenia życia oraz walki z bronią w ręku i życzył wszystkim nauczycielom oraz uczniom powodzenia w nowym roku szkolnym.