Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w

VI edycji Konkursu Wiedzy o Regionie – Podhale, Spisz, Orawa – Powrót do tradycji. Ludowe zwyczaje i obrzędy – dawniej i dziś

organizowanym pod Patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego,

który odbędzie się  w drugiej połowie 2019 r.

 

Celem konkursu jest:

ochrona przed zanikaniem oraz popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych

– przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości

– popularyzowanie kultury regionalnej, udział w imprezach regionalnych,

– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,

– integracja społeczności regionów Podhala, Spisza i Orawy,

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa miedzy uczniami różnych szkół,

– integracja szkół w regionie,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

– zwiększanie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskiwania nowych umiejętności,

– poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia,

– rozbudzanie kreatywności, inicjatywy i pomysłowości,

– kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I ETAP:

  • I etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę,
  • do testu uczestnicy przystępują w 2 – osobowych zespołach, przy czym jedna osoba rozwiązuje test z pytaniami dotyczącymi wiedzy ogólnej o regionach, (ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat przewodni) a druga osoba rozwiązuje część testu polegającą na dopasowywaniu np. atrakcji turystycznej, imprezy regionalnej do miejscowości czy  uzupełnianiu mapy regionu.

– II ETAP:

  • II etap konkursu – finał, zostanie przeprowadzony w formie prezentacji każdego zespołu, przygotowanego wcześniej wystąpienia – prezentacja multimedialna + inscenizacja zwyczaju, obrzędu ( czas wystąpienia 20 minut max.)
  • finał przeprowadzi komisja pod przewodnictwem Pani profesor Anna Mlekodaj
  • uczestnicy – 2 – osobowe zespoły przygotują i zaprezentują swoje wystąpienia

 

Organizacja konkursu:

  1. I i II etap konkursu odbędą się 25 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kowaniec 125 w Nowym Targu.
  2. W konkursie bierze udział 1 zespół (2 osoby) wytypowany przez szkołę.
  3. Potwierdzenie zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres e – mail:  iwona.bialon@gmail.com lub magdalenaswierczek@onet.pl
  1. Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Białoń (iwona.bialon@gmail.com.,  607 956 344)

Magdalena Świerczek  (magdalenaswierczek@onet.pl.,  609 374 543)

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!