W dniu 9 listopada 2018 r. odbył się szkolny etap VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Przystąpiło do niego 17 uczniów z klas o profilu turystycznym z naszej szkoły. Uczniowie do rozwiązania mieli test składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Zawierał on pytania z podstaw turystyki, obsługi ruchu turystycznego, marketingu usług turystycznych oraz geografii turystycznej. Na rozwiązanie zadań przewidzianych było 30 minut.

Po sprawdzeniu prac i przeliczeniu punktów, okazało się że pierwsze miejsce zdobyła uczennica Edyta Rapacz z kl. III TOT uzyskując 29 punktów. Tym samym dostała się ona do etapu okręgowego olimpiady.  Drugie miejsce przypadło ex aequo 3 uczennicom z klasy IV TOT:  Joannie Batkiewicz, Natalii Bryi i Joannie Wenit. Wszyscy uczniowie zdobyli po 28 punktów. W takim przypadku, regulamin olimpiady precyzuje w § 5, pkt. 11, lit. D, że „w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą liczbę uczniów kwalifikacje otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego”. Po przeanalizowaniu ocen z poprzedniego roku szkolnego, okazało się że to Joanna Wenit będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie okręgowym.

Kolejny etap olimpiady odbędzie się w Myślenicach, 7 stycznia 2019 r. Nad przygotowaniem
i przebiegiem rywalizacji czuwała pani Iwona Białoń i pan Piotr Mrugała.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom olimpiady. W szczególny sposób gratulujemy Edycie
i Joannie oraz życzymy im dalszych sukcesów w etapie okręgowym.

W załączniku wyniki z etapu szkolnego, test oraz klucz odpowiedzi.