Konkurs dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Małopolska Policja wraz z Samorządem Województwa Małopolskiego ogłaszają konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego mający
na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród seniorów – osób najbardziej narażonych na działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Do udziału w projekcie włączyli się również Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty obejmując wydarzenie Honorowym Patronatem oraz Pan Mariusz Bartkowicz – Prezes Zarządu Radia Kraków S.A. udzielając Patronatu Medialnego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach przeznaczonych dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych, w wyniku których zostaną wyłonione najlepsze filmowe materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych oraz poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.

W pierwszej kategorii: „Ostrzeż seniora” (w akcji bierze udział cała szkoła) należy wykonać plakat z ostrzeżeniami, który będzie zawierał, co najmniej jedną z metod działania oszustów, np. „na policjanta”, „na wnuczka”. Uczestnicy konkursu mogą również skorzystać z gotowych materiałów (np. logo projektu, plakat projektu, ulotka). Najważniejsze, aby opowiedzieć babci, dziadkowi lub innemu seniorowi z otoczenia o przestępcach, którzy najczęściej podając się za policjanta lub krewnego „wyłudzają” od nich pieniądze lub inne kosztowności. Następnie udokumentować swoje zadanie wykonując fotografię seniora trzymającego plakat. Za każde zdjęcie szkoła otrzymuje 1 pkt. Zwycięzcą będzie szkoła, która uzyska najwięcej punktów w przeliczeniu na liczbę uczniów. Każdy uczeń może przesłać kilka zdjęć, pod warunkiem, że na każdym jest inny senior.

W drugiej kategorii: konkurs filmowy. Należy przygotować film z poradami dla babć, dziadków lub innych seniorów z otoczenia. Uczestnikami mogą być uczniowie (indywidualnie lub zespołowo do 3 osób), którzy w postaci filmu, animacji lub spotu wykonają utwór o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami, z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień. Najważniejsze, aby film zawierał co najmniej jedną z metod działania oszustów: „na wnuczka”, „na policjanta” itp.

Intencją Konkursu jest integracja międzypokoleniowa. Młodzi ludzie będą mieli
za zadanie dotrzeć do pokolenia seniorów i przekazać wiedzę dotyczącą metod działania oszustów. Sprawcy tych czynów, wielokrotnie wykorzystują dobroduszność, bezkrytyczność, obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób, a także izolację społeczną spowodowaną pandemią do osiągnięcia swoich przestępczych celów.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 października 2020 roku.

Dla zwycięskich szkół i uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci laptopów, tabletów itp. Regulamin i inne dokumenty znajdują się  TUTAJ

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny, Pani Magdalena Korzycka.