Świadectwa i aneksy z egzaminu maturalnego będą wydawane w  szkole w dniu 11 sierpnia br. według harmonogramu:

9.00-9.45- klasa 4aH
10.00-10.45-klasa 4aE
11.00-11.45-klasa 4bE
12.00-12.45-klasa 4bH
13.00-13.45-klasa 4SOT
Pozostali uczniowie w godzinach od 9.00 do 13.45
Prosimy o zachowanie odległości i założenie maseczek/przyłbic oraz rękawiczek.
Każdy zobowiązany jest osobiście odebrać świadectwo. W razie pytań, prosimy o kontakt z  sekretariatem.