Zapraszamy do udziału w XLVIII Olimpiadzie Geograficznej.
Zgłoszenia do 29 września przyjmuje Barbara Balicka. Konkurs jest bezpłatny, kilkuetapowy.
Więcej informacji w linku:

http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2021-2022/