Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych informuje o uruchomieniu zajęć wspomagających uczniów z matematyki i języka polskiego w okresie od 2 września 2021 do 22 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

  • 10 g ust. 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1 z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz.U. 2021 poz.983)