Zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” wszystkich chętnych uczniów klas drugich, trzecich i czwartych.

Więcej informacji na stronie www.geo.suwikr.pl.

REGULAMIN

 

Zapraszamy również do udziału w XVIII Edycji Konkursu „Eko-Planeta” wszystkich chętnych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

Więcej informacji na stronie www.eko.suwikr.pl.

REGULAMIN

Testy konkursowe (30 zamkniętych pytań oraz 1 pytanie otwarte) odbędą się w listopadzie.

Zgłoszenia prosimy kierować
do p. Barbary Balickiej wraz z opłatą konkursową 10 zł do 30 września 2020.