Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu wraz z II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie pn. „Żyję bez uzależnień”, którego ideą jest popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego, a nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z funduszy Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu nowotarskiego, w tym uczniowie realizujący program „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Zadaniem uczniów jest wykonanie prac w kategorii: FILM (trwający maksymalnie 5 minut, zapisany w pliku MP4, dopuszczalne prace grupowe max. 5 osób) lub GRAFIKA KOMPUTEROWA (plakat w rozszerzeniu PDF lub JPG, wyłącznie praca indywidualna) . Prace należy przesłać lub przekazać osobiście w terminie do 28 lutego 2019r. na adres: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem konkurs – „ Żyję bez uzależnień ” .