Za nami kolejna zbiórka żywności, która odbyła się w dniach 25-26 września 2020, z udziałem 50 wolontariuszy z naszej szkoły.

Zebrano 430 kg żywności za łączną kwotę 4500 zł. Część darów już pojechała z Fundacją Dunajec – Pomoc Polakom na Kresach do miejscowości Sołneczniki  na Litwie. Reszta zostanie rozdysponowana dla potrzebujących.
Dziękujemy bardzo wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas zachęcając do zbiórki w sklepach oraz nauczycielom. którzy transportowali zebraną żywność.