Dyrektor i Grono Pedagogiczne Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych zapraszają rodziców/ prawnych opiekunów na inaugurujące rok szkolny 2019/20 spotkanie z rodzicami.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Klasy I

Sale- wywiadówka- godzina 16.15

Sala    gimnastyczna- spotkanie ogólne

Spotkania w salach- godz. 16.45

Klasa 1 g TE- sala 22    wych. Renata Liszka

Klasa  1 g HOT-sala 21   wych. Magdalena Świerczek

Klasa 1g TOT- sala 17   wych. Marta Sokołowska

Klasa 1 g RS- sala 13   wych. Marzena Waksmundzka

Klasa 1 h HH- sala 10      wych. Agnieszka Pabin- Gromala

 

Klasa  1 p ES- sala  16    wych. Beata Stramka

Klasa 1p TOT- sala 18      wych. Piotr Mrugała

Klasa 1 pa HOT- sala 19   wych.  Małgorzata Włodarczyk- Stańska

Klasa  1pbHOT-sala 6       wych. Katarzyna Szlachtowska-Zoń

Klasa 1 p TR-  sala 9           wych. Adam Liszka

 

Klasy II-IV – godzina 16.15

Sale

Klasa 2 aTE- sala 7    wych. Paweł Widurski

Klasa 2bTE-sala 6     wych. B. Balicka

Klasa 2HOT-sala 11   wych. D. Duda-Grzegorczyk

Klasa 2TH- sala 10    wych. K. Wiatr

Klasa 2HS-sala 9       wych. A. Martuszewska

 

Klasa 3aE-sala P1     wych. J. Wójcik

Klasa 3BE-sala 3       wych. B. Balicka

Klasa 3TOH- sala 4   wych. M. Korzycka

Klasa  3HOT-sala 5   wych.K. Białek-Ostrowska

 

Klasa 4 aE-15                    wych. S. Buźniak

Klasa 4bTE-sala 20           wych. M. Wiśniowska-Wójciak

Klasa -4aHOT-sala P2      wych. I. Białoń

Klasa 4bH-sala 17             wych. R. Urbańska

Klasa 4SOT-sala 18          wych. A.  Górz