Stan zbiorów bibliotecznych to:

  • ponad 10 tysięcy książek 
  • ponad sto materiałów audiowizualnych
  • bieżące i archiwalne numery wybranych czasopism
  • kartoteki tekstowe.

mgr Stanisław Sroka
bibliotekarz
Email
mgr Katarzyna Guziak
bibliotekarka
Email


Ponad 400 czytelników (uczniów i pracowników szkoły). Są dwa inwentarze: 1) książek i 2) materiałów audiowizualnych. Opracowanie nowości, poszukiwania i udostępnianie – za pomocą programu komputerowego MOL Optimum. Są dostępne katalogi: alfabetyczny, tytułowy, UKD, przedmiotowy.

Zbiory biblioteczne są pogrupowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD):

0. Dział ogólny (tu m.in. encyklopedie i bibliografie)
1. Filozofia (tu m.in. psychologia)
2. Religia
3. Nauki społeczne (tu m.in. ekonomia, prawo, wychowanie, oświata, turystyka)
4…(wolny)
5. Matematyka i nauki przyrodnicze (tu m.in. astronomia, fizyka, chemia, biologia)
6. Nauki stosowane (tu m.in. medycyna, technika, hotelarstwo, organizacja i zarządzanie)
7. Sztuka. Rozrywki. Sport
8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9. Geografia. Biografie. Historia

Szkolna biblioteka

Na lekcjach bibliotecznych  realizowane są tematy z zakresu przysposobienia czytelniczego i bieżącego życia kulturalnego.

W roku szkolnym 2015/16 w ramach projektu „Rok Sienkiewicza” dla uczniów klas I-III biblioteka zorganizowała dwa konkursy czytelnicze:

1) Znamy powieść Bez dogmatu – rywalizacja 3-osobowych zespołów z poszczególnych klas;
2) Polecam wam utwór Sienkiewicza… indywidualna wypowiedź pisemna w dowolnej formie.

W bibliotece odbywają się corocznie przygotowania do regionalnego konkursu gawędy i poezji oraz jego szkolny etap. W roku szkolnym 2015/16 dwie osoby wzięły udział w II etapie (miejskim), Daniel Wojeński z kl. IIa TE przeszedł do finału w Białym Dunajcu, gdzie w kategorii gawędziarzy zajął III miejsce.

Stały kontakt z Biblioteką Pedagogiczną i czytelnią w MOK pozwala na uzupełnianie kartotek o materiały u nas niedostępne.

W celu ożywienia czytelnictwa i ułatwienia uczniom wyboru odpowiednich książek, spośród beletrystyki (pisarzy obcych i polskich) został wyodrębniony i ułożony osobno (z wolnym dostępem do półek) dział „Literatura dla młodzieży”.

Biblioteka prowadzi kronikę, która rejestruje najważniejsze wydarzenia z życia szkolnego.

Szkolna biblioteka.
Szkolna biblioteka.