„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych.

Celem projektu jest:

– zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

– wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania,

– wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce.

[box type=”info”]Wsparcie uczniów ZSE[/box]

Dzięki udziałowi w projekcie MCHE nasza szkoła została wyposażona w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach prowadzonych zajęć online.

Zajęcia online będą prowadzone z następujących przedmiotów:

– turystyka (zajęcia prowadzone przez WSTiE w Suchej Beskidzkiej)

– język angielski zawodowy (zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zajęcia będą prowadzone w formule wideokonferencji w czasie rzeczywistym w liczbie 30 godzin rocznie w grupach max. 20 osobowych.

Oprócz udziału w zajęciach online uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w:

– naukowych warsztatach letnich (25 godzin zajęć bezpośrednio na uczelni)

– naukowych warsztatach weekendowych (10 godzin zajęć na uczelni)

[box type=”info”]Wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych[/box]

W ramach MCHE nauczyciele przedmiotów zawodowych zostaną przeszkoleni z zakresu TIK.

Szkolenie będzie się składać z 3 modułów.

Moduł 1: wprowadzenie do nowoczesnej dydaktyki chmurowej

Moduł 2: kurs online z metodyki nauczania przedmiotów zawodowych – MOOC

Moduł 3: podstawy nowoczesnej dydaktyki: webquest, odwrócona klasa, gamifikacja, praca metodą projektu

Dzięki szkoleniu nauczyciele nabędą nowe umiejętności i kompetencje oraz otrzymają stosowne certyfikaty wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny.