Zespół Szkół Ekonomicznych został zakwalifikowany do udziału w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: “Poznaj Polskę”.

Program umożliwia uczniom udział w wycieczkach rozpowszechniających wiedzę o zabytkach, naszej kulturze i historii. Dzięki wyjazdom młodzież poznaje również tradycję oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra na zaplanowane wyjazdy stanowią 80% całkowitego kosztu wycieczki, pozostałe 20% to wkład własny rodziców.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 14400,00 zł 40 uczniów naszej szkoły w dniach 12-14 grudnia 2021 r. pojedzie na trzydniową wycieczkę do Warszawy.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Dofinansowanie: 14400,00 zł
Całkowita wartość: 18000,00 zł

Trzydniowa wycieczka do Warszawy – relacja.