Zespół Szkół Ekonomicznych został zakwalifikowany do udziału w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: “Poznaj Polskę”.

Program umożliwia uczniom udział w wycieczkach rozpowszechniających wiedzę o zabytkach, naszej kulturze i historii. Dzięki wyjazdom młodzież poznaje również tradycję oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra na zaplanowane wyjazdy stanowią 80% całkowitego kosztu wycieczki, pozostałe 20% to wkład własny rodziców.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 15000,00 zł 40 uczniów naszej szkoły w październiku/listopadzie 2022 r. pojedzie na trzydniową wycieczkę na Dolny Śląsk.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Dofinansowanie: 15000,00 zł
Całkowita wartość: 18750,00 zł