Rok szkolny 2020/21 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2 września 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 g HH7 września - 2 października 2020
Egzamin maturalny - sesja poprawkowa8 września 2020
Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas10 - 17 września 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 g TE5 - 30 października 2020
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej13 października 2020
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2020
Wszystkich Świętych1 listopada 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 p TR2 - 13 listopada 2020
Akademia z okazji Święta Niepodległości 10 listopada 2020
Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2020
Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas
listopad 2020
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych
Zakończenie pierwszego półrocza klas czwartych
11 grudnia 2020
Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Koncert piosenki świątecznej22 grudnia 2020
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2020 - 1 stycznia 2021
Ferie zimowe4 - 17 stycznia 2021
Święto Trzech Króli6 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna TG.13, TG.15
11 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna AU.35, A.36, T.12, TG.13, TG.15
12 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.35.
15 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.3618 stycznia 2021
Spotkania z rodzicami wszystkich klas - dzień otwarty
styczeń 2021
Konferencja klasyfikacyjna klas I-III. Zakończenie pierwszego półrocza.29 stycznia 2021
Konferencja podsumowująca I półroczestyczeń 2021
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
31 marca 2021
Wiosenna przerwa świąteczna1- 6 kwietnia 2021
Spotkania z rodzicami19-23 kwietnia 2021
Poinformowanie uczniów klas czwartych o przewidywanych ocenach21 kwietnia 2021
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych26 kwietnia 2021
Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych 30 kwietnia 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego4 - 20 maja 2021
Dni wolne od zajęć edukacyjnych4 - 6 maja 2021
Część ustna egzaminu maturalnego7 - 20 maja 2021
Boże Ciało3 czerwca 2021
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych4 czerwca 2021
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych18 czerwca 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna TG.12, TG.14. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych21 czerwca 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna AU.20, TG.12, TG.14. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 22 czerwca 2020
Konferencja klasyfikacyjna24 czerwca 2021
Uroczyste zakończenie roku szkolnego, konferencja rady pedagogicznej25 czerwca 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.20 23 czerwca - 8 lipca 2021
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021
Przekazanie świadectw maturalnych5 lipca 2021
Egzaminy poprawkowe - matura część ustna23 - 24 sierpnia 2021
Egzaminy poprawkowe – matura część pisemna24 sierpnia 2021
Szkolne egzaminy poprawkowe 23 - 27 sierpnia 2021
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe31 sierpnia 2021
Konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/21XX sierpnia 2021
Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego10 września 2021