Rok 2018/2019
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego3 września 2018
Praktyki zawodowe klasy II TOH i II HOT10 września - 5 października 2018
Praktyki zawodowe klasy II a TE10 - 21 września 2018
Praktyki zawodowe klasy II b TE24 września - 5 października 2018
Konferencja rady pedagogicznej13 września 2018
Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas20 września 2018
Rajd z okazji 100-lecia Niepodległościpaździernik 2018
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej12 października 2018
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 listopada 2018
Akademia z okazji Święta Niepodległości 10 listopada 2016
Święto Niepodległości11 listopada 2018
Spotkanie z rodzicami wszystkich klas22 listopada 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych.
Zakończenie pierwszego półrocza klas czwartych
14 grudnia 2018
Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia21 grudnia 2018
Zimowa przerwa świąteczna22 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019
Święto Trzech Króli6 stycznia 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna T.12, T.14 + poprawa T.11, T.13
9 stycznia 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna A.22, A.35, A.36, T.12, T.14
10 stycznia 2019
Konferencja klasyfikacyjna klas I-III. Zakończenie pierwszego półrocza.11 stycznia 2019
Ferie zimowe14 - 25 stycznia 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna A.22
12 - 14 stycznia 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna A.3515 - 17 stycznia 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna A.3617- 19 stycznia 2019
Spotkania z rodzicami wszystkich klas - dzień otwarty
31 stycznia 2019
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
22 marca 2019
Wiosenna przerwa świąteczna18- 23 kwietnia 2019
Spotkania z rodzicami4 kwietnia 2019
Poinformowanie uczniów klas czwartych o przewidywanych ocenach15 kwietnia 2019
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych24 kwietnia 2019
Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych 26 kwietnia 2019
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych2 maja 2019
Dni wolne od zajęć edukacyjnych6 - 8 maja 2019
Część pisemna egzaminu maturalnego6 - 23 maja 2019
Część ustna egzaminu maturalnego6 - 25 maja 2019
Praktyka zawodowa klasy III a HOT i III b HOT6 - 31 maja 2019
Praktyka zawodowa klasy I a TE6 - 17 maja 2019
Praktyka zawodowa klasy I b TE20 - 31 maja 2019
Praktyka zawodowa klasy III SOT20 maja - 14 czerwca 2019
Praktyka zawodowa klasy III a TE, III b TE3 - 14 czerwca 2019
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych14 czerwca 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna A.28, T.11, T.13 17 czerwca 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna A.28, T.11, T.13 18 czerwca 2019
Konferencja klasyfikacyjna18 czerwca 2019
Boże Ciało20 czerwca 2019
Uroczyste zakończenie roku szkolnego, konferencja rady pedagogicznej19 czerwca 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna A.35, A.36 (poprawa)24 - 29 czerwca 2019
Przekazanie świadectw maturalnych4 lipca 2019
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019
Egzaminy poprawkowe – matura część pisemna20 sierpnia 2019
Egzaminy poprawkowe matura część ustna20 - 21 sierpnia 2019
Szkolne egzaminy poprawkowe od 26 sierpnia 2019
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe30 sierpnia 2019
Konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/19?? sierpnia 2019
Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego11 września 2019