Rok szkolny 2021/22 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2021
Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas21 września 2021
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej13 października 2021
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2021
Wszystkich Świętych1 listopada 2021
Akademia z okazji Święta Niepodległości 10 listopada 2021
Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2021
Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas
23 listopada 2021
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych
Zakończenie pierwszego półrocza klas czwartych
17 grudnia 2021
Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Koncert piosenki świątecznej22 grudnia 2021
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2021 - 1 stycznia 2022
Święto Trzech Króli6 stycznia 2022
Ferie zimowe17 - 28 stycznia 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.31, TG.13, TG.15
10 stycznia 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna AU.31, TG.13, TG.15
11 stycznia 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.25.
15 stycznia 2022
Konferencja klasyfikacyjna klas I-III. Zakończenie pierwszego półrocza.14 stycznia 2022
Ferie zimowe17-28 stycznia 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - cz. praktyczna AU.3618 stycznia 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - cz. praktyczna EKA.04 19 stycznia 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - cz. praktyczna EKA.05 20 stycznia 2022
Spotkania z rodzicami wszystkich klas - dzień otwarty
8 lutego 2022
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
31 marca 2022
Wiosenna przerwa świąteczna14- 19 kwietnia 2022
Spotkania z rodzicami26 kwietnia 2022
Poinformowanie uczniów klas czwartych o przewidywanych ocenach21 kwietnia 2022
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych26 kwietnia 2022
Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych 29 kwietnia 2022
Część pisemna egzaminu maturalnego4 - 20 maja 2022
Dni wolne od zajęć edukacyjnych4 - 6 maja 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna EKA.04, EKA.05, HGT.03, HGT.07. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych1 czerwca 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna HAN.0110,13,14,15 czerwca 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna EKA.04 10 czerwca 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna EKA.0515 czerwca 2022
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych15 czerwca 2022
Boże Ciało16 czerwca 2022
Konferencja klasyfikacyjna21 czerwca 2022
Uroczyste zakończenie roku szkolnego, konferencja rady pedagogicznej24 czerwca 2022
Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022
Przekazanie świadectw maturalnych5 lipca 2022
Egzaminy poprawkowe – matura część pisemna23 sierpnia 2022
Szkolne egzaminy poprawkowe 25 - 26 sierpnia 2022
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe31 sierpnia 2022
Konferencja podsumowująca rok szkolny 2021/2231 sierpnia 2022
Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego9 września 2022