Rok szkolny 2019/20
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2 września 2019
Praktyki zawodowe klasy 3 a TE9 - 20 września 2019
Konferencja rady pedagogicznej9 września 2019
Praktyki zawodowe klasy III b TE23 września - 4 października 2019
Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas16 września 2019
Praktyki zawodowe klasy 2 a TE7 - 18 października 2019
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej11 października 2019
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2019
Praktyki zawodowe klasy 2 b TE21 października - 1 listopada 2019
Wszystkich Świętych1 listopada 2019
Akademia z okazji Święta Niepodległości 8 listopada 2019
Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2019
Spotkanie z rodzicami wszystkich klas. Wieczornica Patriotyczna. 2 grudnia 2019
Praktyki zawodowe klasy 3 HOT2 - 20 grudnia 2019
6 - 10 stycznia 2020
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych
Zakończenie pierwszego półrocza klas czwartych
13 grudnia 2019
Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia20 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
Święto Trzech Króli6 stycznia 2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna A.29, T.12, T.14
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
9 stycznia 2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna AU.35, A.29, A.36, T.12, T.14
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
10 stycznia 2020
Konferencja klasyfikacyjna klas I-III. Zakończenie pierwszego półrocza.10 stycznia 2020
Konferencja podsumowująca I półrocze13 stycznia 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 HOT cz. 113 - 24 stycznia 2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.35, A.36. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
16 stycznia 2020
Spotkania z rodzicami wszystkich klas - dzień otwarty
20 stycznia 2020
Ferie zimowe27 stycznia - 7 lutego 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 HOT cz. 210 - 21 lutego 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 TOH24 lutego - 20 marca 2020
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
20 marca 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 HAS23 marca - 3 kwietnia 2020
Spotkania z rodzicami20 kwietnia 2020
Wiosenna przerwa świąteczna9- 14 kwietnia 2020
Poinformowanie uczniów klas czwartych o przewidywanych ocenach17 kwietnia 2020
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych23 kwietnia 2020
Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych 24 kwietnia 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego8 - 29 czerwca 2020
Boże Ciało11 czerwca 2020
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych19 czerwca 2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna TG.12, TG.1422 czerwca 2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna TG.12, TG.14 23 czerwca 2020
Konferencja klasyfikacyjna25 czerwca 2020
Uroczyste zakończenie roku szkolnego, konferencja rady pedagogicznej26 czerwca 2020
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna AU.35, A.36 (poprawki)26 - 28 czerwca 2020
Przekazanie świadectw maturalnychdo 11 sierpnia 2020
Szkolne egzaminy poprawkowe 24 - 28 sierpnia 2020
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe28 sierpnia 2020
Konferencja podsumowująca rok szkolny 2019/20?? sierpnia 2020
Egzaminy poprawkowe – matura część pisemna8 września 2020
Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnegodo 30 września 2020