Rok szkolny 2020/21 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2 września 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 g HH7 września - 2 października 2020
Egzamin maturalny - sesja poprawkowa8 września 2020
Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas10 - 17 września 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 g TE5 - 30 października 2020
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej13 października 2020
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2020
Wszystkich Świętych1 listopada 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 p TR2 - 13 listopada 2020
Akademia z okazji Święta Niepodległości 10 listopada 2020
Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 p TOT 16 - 27 listopada 2020
Praktyki zawodowe klasy 2 g HOT, cz. 130 listopada - 18 grudnia 2020
Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas
listopad 2020
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych
Zakończenie pierwszego półrocza klas czwartych
11 grudnia 2020
Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Koncert piosenki świątecznej22 grudnia 2020
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2020 - 1 stycznia 2021
Praktyki zawodowe klasy 2 g HOT, cz. 2 4 - 8 stycznia 2021
Święto Trzech Króli6 stycznia 2021
Praktyki zawodowe klasy 3 TOH, cz. 1 11 - 22 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna TG.13, TG.15
11 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna AU.35, A.36, T.12, TG.13, TG.15
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
12 stycznia 2021
Konferencja klasyfikacyjna klas I-III. Zakończenie pierwszego półrocza.15 stycznia 2021
Konferencja podsumowująca I półroczestyczeń 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.35. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
15 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.3616 stycznia 2021
Spotkania z rodzicami wszystkich klas - dzień otwarty
styczeń 2021
Praktyki zawodowe klasy 3 HOT cz. 125 stycznia - 5 lutego 2021
Praktyki zawodowe klasy 2 p a HOT cz. 18- 12 lutego 2021
Ferie zimowe15 - 28 lutego 2021
Praktyki zawodowe klasy 2 a p HOT cz. 21 - 5 marca 2021
Praktyki zawodowe klasy 2 p b HOT8 - 19 marca 2021
Praktyki zawodowe klasy 2 g RS22 marca - 2 kwietnia 2021
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
31 marca 2021
Wiosenna przerwa świąteczna8- 13 kwietnia 2021
Praktyki zawodowe klasy 2 p ES19 - 30 kwietnia 2021
Spotkania z rodzicamikwiecień 2021
Poinformowanie uczniów klas czwartych o przewidywanych ocenach23 kwietnia 2021
Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych29 kwietnia 2021
Zakończenie roku szkolnego w klasach czwartych 30 kwietnia 2021
Praktyka zawodowa klasy 3 HOT, 3 TOH, cz. 23 - 14 maja 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego4 - 20 maja 2021
Dni wolne od zajęć edukacyjnych4 - 6 maja 2021
Część ustna egzaminu maturalnego7 - 20 maja 2021
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych13 maja 2020
Praktyka zawodowa klasy 2 g TOT17 maja - 11 czerwca 2020
Boże Ciało3 czerwca 2021
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych4 czerwca 2021
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych18 czerwca 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna TG.12, TG.14. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych21 czerwca 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna AU.20, TG.12, TG.14. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 22 czerwca 2020
Konferencja klasyfikacyjna24 czerwca 2021
Uroczyste zakończenie roku szkolnego, konferencja rady pedagogicznej25 czerwca 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna AU.20 23 czerwca - 8 lipca 2021
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021
Przekazanie świadectw maturalnych5 lipca 2021
Egzaminy poprawkowe - matura część ustna23 - 24 sierpnia 2021
Egzaminy poprawkowe – matura część pisemna24 sierpnia 2021
Szkolne egzaminy poprawkowe 23 - 27 sierpnia 2021
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe31 sierpnia 2021
Konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/21XX sierpnia 2021
Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego10 września 2021