Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Google Workspace for Education

Poniżej opisano, które dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont.

Za pomocą kont Google Workspace for Education uczniowie mogą korzystać z tych „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie) https://workspace.google.com/terms/user_features.html):

 • Projekty
 • Kalendarz
 • Classroom
 • Cloud Search
 • Dysk i Dokumenty
 • Gmail
 • Google Chat
 • Synchronizacja Google Chrome
 • Google Meet
 • Google Vault
 • Grupy dyskusyjne Google dla Firm
 • Jamboard
 • Keep
 • Migrate
 • Witryny
 • Lista zadań

Więcej informacji o usługach dodatkowych oraz różnicach między usługami podstawowymi i dodatkowymi można znaleźć w Centrum pomocy na  stronie https://support.google.com/a/answer/6356441. Oprócz tego konta Google Workspace for Education pozwalają uczniom korzystać z niektórych innych usług Google. Dziecko może mieć dostęp do tych „usług dodatkowych”:

 • Google Cloud Platform
 • Google Earth
 • Google Play
 • Kopie Zapasowe Aplikacji Innych Firm
 • Mapy Google
 • Tłumacz Google
 • Youtube
 • Zarządzany Sklep Google Play
 • Zdjęcia Google

Listę usług dodatkowych można znaleźć na stronie https://support.google.com/a/answer/181865.

Z Informacji na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education można się dowiedzieć, jak Google zbiera informacje z kont Google Workspace for Education oraz w jaki sposób ich używa i je ujawnia. Dokument ten jest dostępny na stronie https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Należy zapoznać się z całą treścią dokumentu. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania:

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

W ramach tworzenia konta ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont Google Workspace for Education.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług podstawowych Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • Informacje o koncie, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Aktywność podczas korzystania z usług podstawowych. Obejmuje to czynności takie jak przeglądanie treści i korzystanie z nich, osoby, z którymi uczeń się komunikuje lub którym udostępnia treści, oraz inne informacje o korzystaniu z usług.
 • Ustawienia, aplikacje, przeglądarki i urządzenia. Google gromadzi informacje o ustawieniach ucznia oraz o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach, za pomocą których uzyskuje on dostęp do usług Google. Dane te obejmują typ przeglądarki i urządzenia, ustawienia, konfigurację, unikalne identyfikatory, system operacyjny, informacje o sieci komórkowej i numer wersji aplikacji. Zbieramy też informacje o interakcjach aplikacji, przeglądarek i urządzeń uczniów z usługami Google. Obejmuje to adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę i godzinę żądania.
 • Informacje o lokalizacji. Google gromadzi informacje o lokalizacji ucznia uzyskane przy użyciu różnych sposobów, takich jak adres IP czy GPS.
 • Dane związane z bezpośrednią komunikacją. Google przechowuje dokumentację wiadomości wysyłanych, gdy uczeń przekazuje opinie, zadaje pytania lub prosi o pomoc techniczną.

Usługi dodatkowe, do których uczniowie mają dostęp za pomocą kont Google Workspace for Education, mogą też zbierać opisane poniżej informacje zgodnie z Polityką prywatności Google:

 • Aktywność podczas używania usług dodatkowych. Mogą to być np. wyszukiwane hasła dotyczące oglądanych filmów, treści i reklamy, które uczeń ogląda i w związku z którymi wykonuje działania, dane głosowe i dźwiękowe związane z używaniem funkcji audio, aktywność dotycząca zakupów oraz aktywność w witrynach innych firm, które używają usług Google.
 • Aplikacje, przeglądarki i urządzenia. Google zbiera informacje o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach uczniów zgodnie z opisem powyżej w sekcji dotyczącej usług podstawowych.
 • Informacje o lokalizacji. Google zbiera informacje o lokalizacji ucznia za pomocą różnych technologii, takich jak GPS, adres IP, dane z czujników urządzenia oraz informacje o obiektach w pobliżu urządzenia, np. o punktach dostępu Wi-Fi, stacjach bazowych sieci komórkowych i urządzeniach z włączoną obsługą Bluetootha. Rodzaje zbieranych przez nas danych o lokalizacji zależą częściowo od ustawień urządzenia i konta ucznia.

Jak Google wykorzystuje te informacje?

W ramach usług podstawowych Google Workspace for Education firma Google korzysta z danych osobowych uczniów głównie do świadczenia usług używanych przez szkoły i uczniów. Dane te są także wykorzystywane do obsługi i ulepszania usług, przedstawiania rekomendacji, które pomagają optymalnie wykorzystywać usługi, świadczenia i ulepszania innych usług zgodnie z prośbami ucznia, udzielania pomocy, ochrony użytkowników, klientów i firmy Google oraz przestrzegania zobowiązań prawnych. Więcej szczegółów można znaleźć w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Cloud.

Google może używać informacji ze wszystkich usług dodatkowych do udostępniania, obsługi i ulepszania naszych usług i opracowywania nowych, świadczenia usług spersonalizowanych, mierzenia skuteczności, komunikowania się ze szkołami lub użytkownikami, a także do ochrony firmy Google, użytkowników jej usług oraz innych osób. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i średnich do kierowania reklam?

Nie. W usługach podstawowych Google Workspace for Education nie ma reklam. Dane osobowe zbierane w usługach podstawowych nie są używane do celów reklamowych.

Niektóre usługi dodatkowe wyświetlają reklamy, jednak w przypadku użytkowników w szkołach podstawowych i średnich reklamy nie są spersonalizowane. Oznacza to, że do kierowania reklam nie używamy informacji z konta ucznia ani danych dotyczących jego wcześniejszej aktywności. Google może też wyświetlać reklamy na podstawie ogólnych czynników, takich jak hasła wyszukiwane przez ucznia, pora dnia czy treść przeglądanej strony.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Google Workspace for Education?

W Zespole Szkół Ekonomicznych możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Jeśli na przykład uczeń udostępni zdjęcie znajomemu, który je następnie skopiuje lub udostępni komuś innemu, zdjęcie może być nadal widoczne na koncie Google znajomego – nawet po tym, gdy uczeń usunie je ze swojego konta Google. Gdy użytkownicy udostępniają informacje publicznie, mogą się one stać dostępne w wyszukiwarkach, również w wyszukiwarce Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom prywatnym spoza Google z wyjątkiem tych przypadków:

Udostępnianie danych szkole: informacje o uczniach są dostępne dla administratora szkoły (oraz sprzedawców, którzy zarządzają kontem Google Workspace użytkownika lub organizacji). Te osoby mogą na przykład:

 • wyświetlać informacje o koncie, dane dotyczące aktywności i statystyki;
 • zmieniać hasło do konta ucznia;
 • zawieszać i blokować dostęp do konta ucznia;
 • uzyskiwać dostęp do informacji na koncie ucznia, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, procesem prawnym lub prawomocnym wnioskiem urzędowym;
 • ograniczać możliwość usuwania lub edytowania informacji i ustawień prywatności przez ucznia.

Za Twoją zgodą: dane osobowe udostępniamy poza Google tylko po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Na potrzeby przetwarzania przez firmę zewnętrzną: Google udostępnia dane osobowe innym podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom zewnętrznym w celu ich przetwarzania zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od firmy Google, Polityką prywatności GoogleInformacją na temat ochrony prywatności w Google Cloud oraz innymi środkami bezpieczeństwa i ochrony poufności.

Ze względów prawnych: będziemy udostępniać dane osobowe poza Google, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione z przyczyn prawnych, takich jak realizacja prawomocnych wniosków urzędowych czy ochrona kont użytkowników i firmy Google.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta Google Workspace for Education dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie.

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z Google Workspace for Education przez dziecko mają Państwo możliwość wglądu w konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem usługi Google Workspace for Education – admin@zse.nowotarski.edu.pl Jeśli nie chcą Państwo, aby informacje o dziecku były dalej zbierane i używane, mogą Państwo poprosić nas o dostęp do danych osobowych, ograniczenie dziecku dostępu do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie danych osobowych bądź konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto Google Workspace for Education).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę uzyskać więcej informacji?

W przypadku pytań związanych z możliwościami dostępnymi dla rodziców i opiekunów lub ze sposobem, w jaki używamy kont Google Google Workspace for Education, należy skontaktować się z administratorem usługi w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Więcej informacji o tym, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług, można znaleźć w Centrum ochrony prywatności Google Workspace for Education (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education (na stronie https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html), w Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/) oraz w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Cloud (na stronie https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice).

Usługi podstawowe Google Workspace for Education są świadczone zgodnie z umową dotyczącą korzystania z Google Workspace for Education (na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) oraz Aneksem dotyczącym przetwarzania danych w chmurze (na stronie https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum).