Interesuje Cię praca w księgowości, biurze, marketingu, urzędzie lub banku?

Marzysz o założeniu własnej firmy?

Jeśli tak, to zawód technika ekonomisty jest właśnie dla Ciebie!

Z nami nauczysz się:

 • zasad funkcjonowania przedsiębiorstw
 • wypełniania dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
 • sporządzania list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeń
 • tworzenia biznesplanu
 • posługiwania się miarami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz ekonomicznych i sprawozdań
 • stosować strategie marketingowe

 

Jako technik ekonomista będziesz potrafił:

 • planować i prowadzić działalność gospodarczą
 • obliczać podatki
 • prowadzić sprawy kadrowo – płacowe
 • prowadzić rachunkowość
 • wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka

geografia

PRAKTYKI ZAWODOWE – 8 tygodni

 • biura podatkowe i przedsiębiorstwa
 • banki
 • ZUS
 • urząd skarbowy
 • urząd miasta, gminy
 • starostwo powiatowe