Rok szkolny 2020/21 
wrzesieńCovid-19 – sposoby ochrony przed zakażeniem oraz jego objawy klasa 2 g TE
październik Miesiąc turystyki i spedycji – klasa 1 SOT
listopad Światowy Dzień Rzucania Palenia – klasa 2 g HH
grudzień Polskie święta i obyczaje – klasa 1 TR
styczeń Miesiąc hotelarza – klasa 1 HOT
luty Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – klasa 2 g RS
marzec Miesiąc ekonomisty – klasa 1 TE
kwiecień Miesiąc pamięci o ofiarach holocaustu – klasa 3 a TE
maj Miesiąc dobrej książki – klasa 2 p a HOT
czerwiec Podróże dalekie i bliskie – klasa 2 p TOT