W celu optymalnego zorganizowania działań wyznaczony jest  koordynator programu odpowiedzialny za wdrożenie, realizację i ewaluację programu i koordynatorzy ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Koordynator

Do zadań koordynatora należy:
a) diagnoza potrzeb osób szukających wsparcia (współpraca z koordynatorami ds. współpracy ze   środowiskiem lokalnym, pedagogami, wychowawcami  klas, samorządem szkoły, radą rodziców);
b) pozyskiwanie wolontariuszy poprzez ogłoszenia na korytarzu szkolnym, na stronie internetowej szkoły , spotkania z klasami ;
c) organizacja bazy danych : osób potrzebujących pomocy oraz wolontariuszy i ich pracy;
d) organizacja szkoleń dla wolontariuszy;
e) monitorowanie programu i jego ewaluacja.

           
 Działalność wolontariuszy jest formą realizacji pięknej idei człowieczeństwa, bo jak powiedział
Jan Paweł II,

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.”