mgr Marta Sokołowska
DYREKTOR
mgr Marzena Waksmundzka
WICEDYREKTOR
mgr Piotr Mrugała
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Sławomir Buźniak
Z-CA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO