mgr Marta Sokołowska
DYREKTOR
mgr Marzena Waksmundzka
WICEDYREKTOR
mgr Piotr Mrugała
WICEDYREKTOR ds. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
mgr Sławomir Buźniak
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO