mgr Marzena Waksmundzka
DYREKTOR
mgr Piotr Mrugała
WICEDYREKTOR
mgr Sławomir Buźniak
WICEDYREKTOR
mgr Iwona Paczuska
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO