1940 – powstaje Polska Koedukacyjna Szkoła Handlowa

1945 – szkoła zostaje zamieniona w Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe

Szkoła lata 40te

1948 – w wyniku przekształceń tworzy się Miejskie Koedukacyjne Liceum Handlowe i Przemysłowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe

szkoła lata 80te

1949 – utworzone zostają Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe, Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe i Miejskie Liceum Handlowe II stopnia

1950 – Szkoła przenosi się do budynku Kolasówki przy ul. Szpitalnej 8 i powstaje Państwowe Koedukacyjne Liceum Administracyjno-Handlowe I stopnia

1953 – reorganizacja szkoły w Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego

1958 – tworzy się zespół szkół: Zasadnicza szkoła Zawodowa dla Pracujących Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Handlowaszkoła lata 80te

1960 – powstaje Dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca

1968 – powstaje Liceum Ekonomiczne

1973 – szkoły zostają przekształcone w Zespół Szkół Zawodowych nr 2, włączone zostają Państwowe Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych Zasadnicza i Szkoła Gastronomiczna w Krościenku

1974 – Szkoła otrzymuje budynek po szkole podstawowej przy ul. Kowaniec, praca dydaktyczna odbywa się w dwóch budynkach

1990 – Szkoła przekazuje budynek Kolasówki spadkobiercom, wszystkie szkoły mieszczą się od tej pory w starym budynku szkoły podstawowej przy ul. Kowaniec

1993 – utworzone zostaje Liceum Handlowe, rozpoczyna się rozbudowa szkoły

szkoła lata 80

1995 – szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych, a w nim: Liceum Ekonomiczne, Liceum handlowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

18 IV 2001 – podpisanie umowy o współpracy z Obchodną Akademią z Popradu

II 2002 – uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły, a wraz z nim nowej sali komputerowej z 16 stanowiskami pracy, 6-ma salami lekcyjnymi, aulą oraz barkiem szkolnym

8.IV.2002 – podpisanie umowy z CDN w Krakowie, firmą koncernu ComArch, producentem oprogramowania dla firm – otrzymaliśmy wsparcie finansowe od firmy na utworzenie sieci (3000zł) oraz program komputerowy z licencją na 20 stanowisk (4000zł)

1.09.2003 – powstanie 3-letniego Liceum Profilowanego oraz 4-letniego technikum kształcącego w zawodzie technika ekonomisty i technika handlowca

17.02.2011 – uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej

szkoła - rok 2014