Wniosek o udzielenie opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Wniosek w sprawie wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 3

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 4

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z ZFŚS zał. 5

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ZE ŚRODKÓW ZFŚS  zał. 6

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 7

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZFŚS zał. 8

ŚWIADCZENIE DOT. POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI

WNIOSEK O POMOC ZDROWOTNĄ