Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, komunikaty i informacje o egzaminie