Interesują Cię podróże i zwiedzanie świata?

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z geografii turystycznej?

Zawód Technika Organizacji Turystyki jest czymś dla Ciebie!

Nauczymy Cię:

 • sporządzania programów konferencji, targów i giełd turystycznych
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • współpracy z uczestnikami rynku turystycznego
 • organizowania działalności turystycznej
 • rozliczania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez turystycznych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język angielski

geografia

Zajęcia w kształceniu teoretycznym

 • podstawy turystyki
 • podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • marketing usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • język obcy w turystyce

 

Zajęcia w kształceniu praktycznym

 • obsługa turystyczna
 • informacja turystyczna
 • obsługa informatyczna w turystyce
 • praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • obiekty hotelowe
 • biura podróży

PRACA ZAWODOWA

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • organy administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe związane z branżą turystyczną
 • branża hotelarska
 • własna działalność gospodarcza
 • agent turystyczny
 • przewodnik turystyczny
 • pilot wycieczek