Rok 2019/2020

 

Zebrania, które już się odbyły:

20 stycznia 2020 r.- dzień otwarty dla rodziców

16 września 2019 r.

2 grudnia 2019 r.