Rok 2020/2021

Terminy zebrań:

19 – 27 kwietnia 2021


1 lutego 2021, godz. 18:00 – zebrania online


1 TE – 25 listopada, godz. 17:00

1 TR – 24 listopada, godz. 18:00

1 SOT – 26 listopada, godz. 17:30

1 HOT – 24 listopada, godz. 18:00

2 p TR – 25 listopada, godz. 17:00

2 p a HOT – 24 listopada, godz. 19:00

2 p b HOT – 25 listopada, godz. 16:30

2 p ES – 24 listopada, godz. 17:00

2 g TE – 22 listopada, godz. 18:00

2 g HOT – 25 listopada, godz. 17:00

2 g TOT – 26 listopada, godz. 20:00

2 g HH – 23 listopada, godz. 18:00

3 b TE – 23 listopada, godz. 18:00

3 HOT – 24 listopada, godz. 17:00

3 TOH – 19 listopada, godz. 18:00

3 HAS – 25 listopada, godz. 17:30

4 a TE – 19 listopada, godz. 17:30

4 b TE – 26 listopada, godz. 16:30

4 TOH – 20 listopada, godz. 16:15

4 HOT – 27 listopada, godz. 16:15


10 września 2020

4 TOH, sala nr 5

11 września 2020

3 a TE, sala nr 7

14 września 2020

1 TR, sala nr 5

3 TOH, sala nr 6

3 HAS, sala nr 9

2 p a HOT, sala nr 10

15 września 2020

2 p TR, sala nr 3

1 SOT, sala nr 4

3 b TE, sala nr 5

2 p b HOT, sala nr 6

1 HOT, sala nr 7

4 a TE, sala nr 9

2 g TE, sala nr 10

16 września 2020

3 HOT, sala nr 4

1 TE, sala nr 5

2 g TOT, sala nr 6

2 g HH, sala nr 10

17 września 2020 

2 p ES, sala nr 3

2 g HOT, sala nr 4

4 HOT, sala nr 5

4 b TE, sala nr 10