Rok 2020/2021

 

Terminy zebrań:

10 września 2020

4 TOH, sala nr 5

11 września 2020

3 a TE, sala nr 7

14 września 2020

1 TR, sala nr 5

3 TOH, sala nr 6

3 HAS, sala nr 9

2 p a HOT, sala nr 10

15 września 2020

2 p TR, sala nr 3

1 SOT, sala nr 4

3 b TE, sala nr 5

2 p b HOT, sala nr 6

1 HOT, sala nr 7

4 a TE, sala nr 9

2 g TE, sala nr 10

16 września 2020

3 HOT, sala nr 4

1 TE, sala nr 5

2 g TOT, sala nr 6

2 g HH, sala nr 10

17 września 2020 

2 p ES, sala nr 3

2 g HOT, sala nr 4

4 HOT, sala nr 5

4 b TE, sala nr 10