Rok 2019/2020


Najbliższe spotkanie z rodzicami:

2 grudnia 2019 r. godz. 16:00

 

20 stycznia 2020 r. – dzień otwarty

20 kwietnia 2020 r.

 

Zebrania, które już się odbyły:

16 września 2019 r.