Czym jest mLegitymacja szkolna?

mLegitymacja to – zgodnie z prawem – bezpłatna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu, po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym aplikacji mObywatel.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji i dzięki temu potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły oraz skorzystasz z ulg i zwolnień oraz prawa do zniżek np. na przejazdy komunikacją miejską.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel

Kto może otrzymać mLegitymację?

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Jakie dane znajdują się w mLegitymacji?

Dokładnie takie same dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji:

 • imię i nazwisko ucznia
 • numer legitymacji
 • datę wydania
 • termin ważności
 • status użytkownika (uczeń)
 • datę urodzenia
 • PESEL
 • adres zamieszkania
 • nazwa i adres szkoły

Jak otrzymać mLegitymację?

W celu otrzymania mLegitymacji należy:

 • złożyć wniosek do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek może złożyć uczeń pełnoletni, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny). Wnioski przyjmuje wicedyrektor S. Buźniak.
Wniosek ucznia o wydanie mLegitymacji Szkolnej
 • przesłać na adres mlegitymacja@zse.nowotarski.edu.pl zdjęcie w formacie jpg lub jpeg. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 5 MB.
  Zdjęcie powinno mieć oraz o wymiary nie mniejsze niż 492×633 piksele oraz powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc na wprost.
 • zapoznać się z poniższymi dokumentami

Regulamin mLegitymacji Szkolnej w ZSE

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

Informacja o usłudze mLegitymacja

Instrukcja instalacji mLegitymacji

Obowiązki posiadacza mLegitymacji

Uczeń lub jego rodzić zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić szkołę w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego.