SPRZEDAWCA 

Chciałbyś w przyszłości pracować w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej?

Jeśli tak, to zawód sprzedawcy jest dla Ciebie!

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

  • organizować, zaopatrywać i przyjmować dostawy towarów
  • przygotować wystawę sklepową
  • eksponować produkty do sprzedaży
  • informować nabywcę o walorach towaru
  • przeprowadzać rozmowę sprzedaży zgodnie z formą obsługi klienta
  • sprawnie realizować zamówienia i rozpatrywać reklamacje
  • sporządzać faktury za towar i realizować inne formy płatności

 

Dodatkowe informacje o zawodzie.