W latach 2017 – 2021 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Poprzez organizowane w ramach projektu kursy nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje oraz nabyć nowe umiejętności, a uczniowie, dzięki uczestnictwu w organizowanych kursach zawodowych, rozwijać swoją wiedzę, kompetencje i kwalifikacje.

Ponadto, dzięki organizacji staży w przedsiębiorstwach, uczniowie rozwiną swoje umiejętności praktyczne i zdobędą doświadczenie zawodowe, co przełoży się na zwiększenie ich atrakcyjności i konkurencyjności na rynku pracy.

Uczniowie będą mogli skorzystać również z dodatkowych form wsparcia zawodowego mającego na celu przygotowanie ich do efektywnego poszukiwania pracy, planowania ścieżki kariery oraz mobilności zawodowej.

Dla uczniów kształcących się w zawodzie technika spedytora oraz technika handlowca zostaną zorganizowane wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach, co umożliwi bliższe poznanie specyfiki danej branży.

W ramach projektu, zostanie utworzona w pełni wyposażona nowa pracownia komputerowa dla zawodu technik spedytor.