Rok szkolny 2021/22

mgr Marzena Waksmundzka
DYREKTOR
wych. klasy 3 g RS
mgr Piotr Mrugała
WICEDYREKTOR
wych. klasy 3 p TOT
mgr Sławomir Buźniak
WICEDYREKTOR
wych. klasy 2 SOT
mgr Katarzyna Batkiewicz
pedagog szkolny
mgr Stanisław Sroka
bibliotekarz
mgr Katarzyna Guziak
bibliotekarka
mgr Małgorzata Abramek
mgr Barbara Balicka
mgr Dariusz Basiński
mgr Katarzyna Białek - Ostrowska
mgr Iwona Białoń
wych. klasy 3 g TOT
mgr inż. Emanuel Brzyzek
wych. klasy 1 TOT
mgr Natalia Burian - Wór
mgr Agnieszka Chowaniec
wych. klasy 2 HOT
mgr Lucyna Ciężobka
mgr Dominika Duda - Grzegorczyk
wych. klasy 4 HOT
mgr Anna Duda
mgr Katarzyna Dulęba
mgr Katarzyna Głogowska
mgr Anna Górz
wych. klasy 3 p b HOT
mgr Justyna Grabowska-Bełciak
wych. klasy 2 TR
mgr Zofia Haas
mgr Agnieszka Holla
wych. klasy 2 TE
mgr Magdalena Kadłub
mgr Barbara Kalata
mgr Tadeusz Kalata
mgr Lucjan Kapera
mgr Kinga Kasprzak
wych. klasy 1 HOT
mgr Magdalena Kiernia
mgr Agnieszka Klocek
mgr Magdalena Korzycka
mgr Aneta Mróz - Molitorys
mgr Jolanta Kowalczyk
mgr Jacek Krauzowicz
mgr Katarzyna Kubasiak
mgr Adam Liszka
wych. klasy 3 p R
mgr Renata Liszka
wych. klasy 3 g TE
mgr Dariusz Łukaszka
mgr Anna Martuszewska
wych. klasy 4 HAS
mgr Tomasz Matyja
mgr Marcin Morzywołek
mgr inż. Agnieszka Pabin - Gromala
wych. klasy 3 g HH
mgr Iwona Paczuska
mgr Marcin Panczakiewicz
mgr Monika Paszt
mgr Piotr Plewa
mgr Paulina Smętek
mgr Anna Stołowska
mgr Beata Stramka
wych. klasy 3 p ES
mgr Marlena Sulka
mgr Magdalena Świerczek
wych. klasy 3 g HOT
mgr Aneta Tworek
mgr Renata Urbańska
wych. klasy 1 TE
mgr Krzysztof Wiatr
wych. klasy 4 TOH
mgr inż. Paweł Widurski
wych. klasy 4 a TE
mgr Małgorzata Wiśniowska - Wójciak
wych. klasy 1 TR
mgr Małgorzata Włodarczyk - Stańska
wych. klasy 3 p a HOT
mgr Joanna Wójcik
mgr Małgorzata Zamarlik
mgr Krystyna Ziemka