Rok szkolny 2022/23

mgr Marzena Waksmundzka
DYREKTOR
wych. klasy 4 g RS
mgr Piotr Mrugała
WICEDYREKTOR
wych. klasy 4 p TOT
mgr Sławomir Buźniak
WICEDYREKTOR
wych. klasy 3 SOT
mgr Iwona Paczuska
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Katarzyna Batkiewicz
pedagog szkolny
mgr Małgorzata Boczkowska
pedagog specjalny
mgr Stanisław Sroka
bibliotekarz
mgr Małgorzata Abramek
mgr Barbara Balicka
mgr Dariusz Basiński
mgr Katarzyna Białek - Ostrowska
wych. klasy 1 b HOT
mgr Iwona Białoń
wych. klasy 4 g TOT
mgr inż. Emanuel Brzyzek
wych. klasy 2 TOT
mgr Natalia Burian - Wór
wych. klasy 1 TH
mgr Robert Cherchel
mgr Agnieszka Chowaniec
wych. klasy 3 HOT
mgr Dominika Duda - Grzegorczyk
mgr Anna Górz
wych. klasy 4 p b HOT
mgr Justyna Grabowska-Bełciak
wych. klasy 3 TR
mgr Katarzyna Guziak
mgr Agnieszka Holla
wych. klasy 3 TE
mgr Jacek Jarząbek
mgr Magdalena Kadłub
mgr Barbara Kalata
mgr Tadeusz Kalata
mgr Lucjan Kapera
mgr Kinga Kasprzak
wych. klasy 2 HOT
mgr Magdalena Korzycka
wych. klasy 1 TE
mgr Jolanta Kowalczyk
mgr Jacek Krauzowicz
mgr Katarzyna Kubasiak
mgr Katarzyna Lichosyt
mgr Adam Liszka
wych. klasy 4 p TR
mgr Renata Liszka
wych. klasy 4 g TE
mgr Dariusz Łukaszka
mgr Tomasz Matyja
mgr Marcin Morzywołek
mgr Aneta Mróz - Molitorys
mgr Jadwiga Niemiec
mgr inż. Agnieszka Pabin - Gromala
wych. klasy 4 g HH
mgr Marcin Panczakiewicz
mgr Piotr Plewa
mgr Paulina Smętek
mgr Anna Stołowska
mgr Beata Stramka
wych. klasy 4 p ES
mgr Marlena Sulka
mgr Katarzyna Szlachtowska - Zoń
mgr Magdalena Świerczek
wych. klasy 4 g HOT
mgr Aneta Tworek
mgr Renata Urbańska
wych. klasy 2 TE
mgr Beata Wacławiak
mgr Krzysztof Wiatr
wych. klasy 1 TS
mgr inż. Paweł Widurski
wych. klasy 1 TR
mgr Małgorzata Wiśniowska - Wójciak
wych. klasy 2 TR
mgr Małgorzata Włodarczyk - Stańska
wych. klasy 4 p a HOT
mgr Joanna Wójcik
wych. klasy 1 a HOT