Wizyta zawodoznawcza do przedsiębiorstwa handlowego dla uczniów zawodu technik handlowiec
2018, 2020

 

Wizyta zawodoznawcza do przedsiębiorstwa spedycyjnego dla uczniów zawodu technik spedytor
2019, 2021