Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu od roku szkolnego 2016/2017 może poszczycić się tytułem „Lidera projektu” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

W 2008 roku Zespół Szkół Ekonomicznych przystąpił do projektu prowadzonego przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie. Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz podjęcie szeregu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa oraz eliminowania zjawisk antyspołecznych i patologicznych. Po raz pierwszy certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa został szkole przyznamy w listopadzie 2009 roku. Pełnomocnikiem ds. projektu była wówczas Pani Ewa Gąsior. O jego przedłużenie szkoła starała się w roku szkolnym 2010/2011 i po audycie kontrolnym przeprowadzonym na terenie szkoły potwierdzono, że nasza placówka wzorowo dba o bezpieczeństwo. W roku szkolnym 2016/2017 do Komedy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie został przesłany wniosek o przyznanie szkole tytułu Lidera Projektu. Ma on charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także
do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów. Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

By spełnić powyższe wymogi szkoła systematycznie angażuje się w działania promujące bezpieczeństwo wśród młodzieży. Współpracuje w tym zakresie ze środowiskiem lokalnym i takimi instytucjami jak:

 1. Policja
 2. Sad Rejonowy w Nowym Targu
 3. Straż Pożarna
 4. Straż Graniczna
 5. Starostwo powiatowe w Nowym Targu
 6. Urząd Miasta Nowy Targ
 7. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu
 9. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego
 10. Fundacja im. Adama Worwy
 11. Szpital im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 12. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – OT w Nowym Targu
 13. Maltańska Służba Medyczna
 14. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu
 15. Parafia pw. Matki Boskiej Anielskiej w Nowym Targu
 16. Parafia pw. św. Katarzyny w Nowym Targu
 17.  „Caritas” Polska
 18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – filia w Nowym Targu
 19. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
 20. Bank BZ WBK

 

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

mgr Ktarzyna Batkiewicz – pełnomocnik ds. projektu

mgr Marzena Waksmundzka – członek zespołu

mgr Marcin Panczakiewicz – członek zespołu