Rok 2018/2019
KWALIFIKACJARODZAJTERMIN
T.12, T.14 + T.11, T.13 (poprawki)cześć praktyczna9 stycznia 2019 r.
A.22, A.35, A.36, T.12, T.14część pisemna10 stycznia 2019 r.
A.22część praktyczna12 - 14 stycznia 2019 r.
A.35 część praktyczna15 - 17 stycznia 2019 r.
A.36część praktyczna17 - 19 stycznia 2019 r.
A.28, T.11, T.13część praktyczna17 czerwca 2019 r.
A.28, T.11, T.13część pisemna18 czerwca 2019 r.
A.35, A.36 (poprawki)część pisemna24 - 29 czerwca 2019 r.