mgr Anna Stokłosa-Chmiel
psycholog

Dyżury:

poniedziałek 17:00-18:00
wtorek 7:00-17:00 (co drugi tydzień do 18:00)
środa 7:00-14:00 (w ostatnią środę miesiąca do 15:00)

Email
mgr Katarzyna Batkiewicz
pedagog szkolny

DYŻURY:

poniedziałek 7:30-13:30
wtorek 13:00-16:00
środa 8:15-12:15
czwartek 8:15-12:15
piątek 7:30-12:30

 

Email
mgr Anna Ligas
pedagog specjalny

DYŻURY:

poniedziałek 10:00-16:30
czwartek 7:50-13:20
piątek 11:00-12:30

 

Email

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania.

 

Zwróć się do pedagoga gdy:

 • Szukasz pomocy w skutecznym radzeniu sobie ze stresem
 • Czujesz się samotny i opuszczony
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • Masz problem z porozumiewaniem się z rodzicami, nauczycielami, kolegami
 • Masz kłopoty rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Nie wiesz jak rozwiązać problem, z którymi się borykasz
 • Chcesz się nauczyć twórczego myślenia
 • Ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek
 • Chcesz się podzielić swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

 

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami;
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym  i lokalnym;
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych.

 

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego,
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I,
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy.

 

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów,
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli,
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PPP, przy współpracy z rodzicami,
 • i inne.

 

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja i Straż Graniczna
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • i inne