Państwa dzieci biorą udział w programie edukacyjnym pod nazwą „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego głównym założeniem jest wzbudzenie u młodzieży refleksji nad ważnymi dla nich wartościami. Program ten został opracowany w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Już od sześciu lat uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział.  W bieżącym roku szkolnym programem zostały objęte klasy trzecie w trakcie lekcji wychowawczych online. Celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich dzieci, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Ważnym aspektem poruszanym podczas tych zajęć jest również sprawa trwałości związków ludzi, rodziny wolnej od nałogów, szczęścia dzieci wychowywanych w kochającej się rodzinie.
Mamy nadzieję, że poprzez realizację tego programu pomagamy Państwu w kształtowaniu prozdrowotnych postaw i zachowań młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie w dorosłym życiu.

Krótka-prezentacja-o-programie