REGULAMIN REKRUTACJI

 

Zarządzanie dokumentacją w instytucji

Zakładanie własnej firmy – podstawy z zakresu prawa pracy i zarządzania kadrami

Prawo jazdy kategorii B 

Profesjonalny sekretariat [

Nowoczesne techniki sprzedaży produktów i usług

Podstawy negocjacji w biznesie i handlu

Ochrona danych osobowych w instytucji

Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji

Strategie i techniki w kontaktach z klientem

Wizerunek pracownika biurowego

 

Studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli

Studia podyplomowe na kierunku „Menedżer Hotelu”

Zarządzanie systemami ERP

 

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – zał. nr 1, 2, 3