31.07.2017

Rozpoczęły się 4 tygodniowe staże w przedsiębiorstwach. Staże zakończą się 25 sierpnia 2017 r.

19.06.2017

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na staże w przedsiębiorstwie w sierpniu 2017 r. Lista znajduje się w gablocie obok sali nr 8 w budynku szkoły.

05.06.2017

Rozpoczyna się  nabór na staże dla 6 osób z możliwością uzyskania stypendium stażowego. Wnioski należy składać w terminie do 16.06.2017 w sekretariacie szkoły.