W dniach 1-4 kwietnia miał odbyć się etap centralny VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Hasłem tegorocznej olimpiady jest „Turystyka filmowa
i literacka”. Ze względu na obecnie panującą sytuację w Polsce, olimpiada centralna, która miała odbyć się w Łodzi, została odwołana. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wszystkim uczestnikom, którzy dostali się do etapu centralnego przysługuje tytuł finalisty.

W tym gronie znalazły się dwie tegoroczne maturzystki ZSE – Edyta Rapacz i Oliwia Żółty z klasy o profilu turystycznym.

Tytuł finalisty olimpiady brany jest pod uwagę przez najważniejsze polskie uczelnie przy rekrutacji na studia. Jest on brany również pod uwagę przez wydawnictwo „Perspektywy”, które rokrocznie przygotowuje ranking najlepszych liceów i techników w Polsce.

Warto podkreślić, że to kolejny  sukces uczniów Ekonomika w tej olimpiadzie. We wszystkich dotychczasowych edycjach, uczniowie ZSE zajmowali wysokie miejsca, m.in. jedna z uczennic zdobyła tytuł Eksperta Turystyki, inni  laureatów oraz finalistów.

Opiekunem merytorycznym uczennic był mgr Piotr Mrugała.