mgr Marcin Panczakiewicz
Dyżur: poniedziałek 11:00-11:45

planowanie i analiza ekonomiczna
elementy informatyki w turystyce
pracowania technik biurowych
informatyka
informatyka w hotelarstwie
planowanie i analiza ekonomiczno – finansowa

Email