mgr Marcin Panczakiewicz
Dyżur: piątek 11:50-12:35

Przedmioty:
planowanie i analiza ekonomiczna
elementy informatyki w turystyce
pracowania technik biurowych
informatyka
informatyka w hotelarstwie
planowanie i analiza ekonomiczno – finansowa

Email