mgr Tomasz Matyja

Przedmioty:
elementy informatyki w turystyce
informatyka w hotelarstwie

Email