TECHNIKUM

 

technik rachunkowości

 

technik spedytor

 

technik ekonomista

 

technik handlowiec

 

technik hotelarstwa

 

technik organizacji turystyki

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

sprzedawca