W dniu 12 czerwca 2019 r., grupa uczennic z klas trzecich o profilu hotelarskim uczestniczyła w zajęciach zamykających tegoroczną edycję  zajęć online Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II.

Uroczyste wręczenie certyfikatów oraz wyróżnień miało miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

15 uczennic z klasy 3 a HOT i 3 b HOT pod opieką pana Sławomira Buźniaka przez cały rok szkolny uczestniczyło w kształceniu online w obszarze: język angielski zawodowy. Dziewczęta pilnie uczęszczały na zajęcia oraz wykonywały zadania domowe, zarówno te obowiązkowe jak i dodatkowe, mając świadomość, że dzięki temu zdobywają “akcje”, które ostatecznie przełożą się na końcowy triumf.

Zajęcia w formie gry online, prowadzone przez panią Renatę Iwan z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, uświadomiły uczestniczkom projektu, że nauka w XXI wieku, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi takich jak questy, quizy online, platformy edukacyjne, chmury online, itp., potrafi przybrać bardzo atrakcyjną formę dla ucznia.

Dzięki ciężkiej pracy dziewczyn, które zdobyły  największą ilość „akcji” spośród wszystkich szkół w grupie, Zespół Szkół Ekonomicznych okazał się bezkonkurencyjny.

Wszystkie uczennice biorące udział w projekcie otrzymały certyfikaty uczestnictwa, a Karolina Śmiałek, Magdalena Pluta i Natalia Stożek dodatkowo certyfikaty dla wyróżniających się uczestników za uzyskanie 3 najlepszych wyników w grupie. Ponadto, Karolina Śmiałek, jako zwyciężczyni gry w grupie RI II,  została uhonorowana nagrodami rzeczowymi.

Warto nadmienić, że w 2018 roku grupa uczennic ZSE pod opieką pana Adama Liszki również zajęła I miejsce w swojej grupie, zatem ubiegłoroczny wynik został powtórzony i można zaryzykować stwierdzenie, że sukcesy w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej powoli stają się tradycją w ZSE.