Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na zajęcia online w obszarach: turystyka oraz język angielski zawodowy w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
Lista z zakwalifikowanymi osobami znajduje się w gablocie między salami nr 4 i 5 w budynku szkoły (stary budynek).

Harmonogramy zajęć w obszarach:
– turystyka
język angielski zawodowy.