Mistrz Gościnności ,,Concierge 2023” – Julia Kołat uczennica klasy 4 pb HOT zajęła 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno Hotelarskim: Mistrz Gościnności ,,Concierge”. Organizatorem konkursu jest Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Na ten prestiżowy konkurs zjechali się najlepsi uczniowie z całego kraju. Główne cele konkursu to: rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych z hotelarstwem i turystyką, oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test wiedzy ogólnej zawodowej z dziedziny turystyki i hotelarstwa, znacznie wykraczającej ponad program podstawy lub dotyczący nowinek w branży. W kolejnym zaś etapie, przedstawiali propozycję organizacji czasu wolnego dla gości z zagranicy. Prezentacja odbywała się w języku angielskim przed jury, w skład którego wchodzili concierge  najlepszych krakowskich hoteli, a także przedsiębiorcy z branży. 

Julii serdecznie gratulujemy!