Gratulujemy nauczycielom i uczniom wysokiej pozycji naszej szkoły w XXII Rankingu Techników  miesięcznika Perspektywy – 6 miejsce w Małopolsce, 26 w kraju. Jako jedyna szkoła na Podhalu, wśród techników i liceów, ZSE utrzymuje  od czterech lat złotą tarczę (37 miejsce w 2018 r., 198 w 2017 r.).
Do rankingu brane były pod uwagę 1728 technika, które spełniły odpowiednie kryteria: osiągnięcia szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Tak wysokie miejsce jest efektem kształtowania w uczniach umiejętności rozwiązywania problemów, współpracy i kreatywności, ciągłej ewaluacji procesu i treści nauczania oraz dostosowywania ich do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy i w społeczeństwie. Tylko w ten sposób, dzięki wspólnym działaniom, osiągniemy kolejne sukcesy.

I tego życzymy sobie  w następnych latach.