Regulamin ,,Szkolnego konkursu fotograficznego”

 

 1. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Konkurs ma charakter indywidualny.
 3. Uczestnik konkursu może nadesłać po 1 zdjęciu w dwóch kategoriach:I ,,Czym dla mnie jest wolność?” Zdjęcia symboliczne, metaforyczne, ważne skojarzenia.II. ,,Niepodległość w mojej najbliższej okolicy.”
  Zdjęcia miejsc pamięci w miejscu zamieszkania ucznia wraz z podpisem – co to za miejsce oraz w jakiej znajduje się miejscowości.
 1. Uczestnik może przesłać po jednym zdjęciu (kolorowe, czarno-białe, sepia), które wykonał samodzielnie aparatem fotograficznym bądź smartfonem w formie pliku jpg.
 2. Zdjęcia należy przesłać elektronicznie do folderu na zdjęcia na szkolnym Facebook’u.
 3. Termin nadsyłania zdjęć: od 10 do 26 października 2018 r. (włącznie).
 4. Zdjęcia niezgodne z tematyką konkursu oraz niecenzuralne będą niedopuszczone do konkursu oraz natychmiast usunięte z galerii.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu w ostatnim tygodniu października przez jury w składzie:

– 6 przedstawicieli grona pedagogicznego,

– samorząd klasowy (,,trójki klasowe” wszystkich klas).

 1. Dokładny termin głosowania ustalą oraz ogłoszą 29 października organizatorzy konkursu.
 2. Jury wyłoni pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii konkursu.
 3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, pozyskane przez organizatorów konkursu.
 4. Nagrodzone zdjęcia zostaną wydrukowane oraz zaprezentowane wraz z ogłoszeniem wyników konkursu podczas uroczystej akademii z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
  13. Uczestnicy konkursu muszą zapoznać się z regulaminem konkursu, podpisać oświadczenie dot. praw autorskich oraz wyrazić zgodę na publikację wizerunku i zdjęcia na stronie szkoły oraz na prezentację pokonkursową w czasie uroczystej akademii z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
 5. Odpowiednie formularze: kartę zgłoszenia oraz zgodę na publikację wizerunku, dostępne są na stronie szkoły oraz u organizatorów konkursu. Należy je doręczyć do organizatorów konkursu dzień przed publikacją zdjęcia.
 6. Wszelkie kwestie sporne wyjaśniają organizatorzy konkursu w składzie:

Barbara Balicka
Anna Górz
Marcin Panczakiewicz

 

KARTA ZGŁOSZENIA