[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Formularz-zg%C5%82oszeniowy.pdf” style=”download”]FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY[/ilink]

[box type=”info”]Załączniki do umowy na realizację stażu/praktyki:[/box]

[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/zał-1-zgoda-rodzica.docx” style=”download”]Zał. nr 1 – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w stażu/praktyce [/ilink]

 

[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/zał-nr-3-dziennik-dodatkowych-staży.docx” style=”download”]Zał. nr 3 – dziennik dodatkowych staży/praktyki [/ilink]

 

[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/zał-nr-4-karta-czasu-odbywania-staży.docx” style=”download”]Zał. nr 4 – karta czasu odbywania dodatkowego stażu/praktyki[/ilink]

 

[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/zał-5-certyfikat.docx” style=”download”]Zał. nr 5 – certyfikat odbycia dodatkowego stażu/praktyki[/ilink]

 

[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/wniosek-o-zwrot-kosztów-przejazdu-1.docx” style=”download”]Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staże zawodowe[/ilink]

 

[ilink url=”http://zse.nowotarski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/wniosek-o-stypendium.docx” style=”download”]Wniosek o przyznanie stypendium za udział w stażu/praktyce[/ilink]