Jak co roku, w ramach realizowanego w szkole projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczniowie ZSE odbywali płatne staże u przedsiębiorców.

Od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.  10 uczniów klas trzecich o profilu technika ekonomisty rozwijało swoje umiejętności praktyczne i zdobywało nowe doświadczenia zawodowe podczas 19 dni pracy jako stażyści.

Staże odbywały się w Urzędzie Miasta Nowy Targ, Urzędzie Gminy Nowy Targ oraz w I o. Banku Santander Bank Polska S.A. w Nowym Targu.

Uczniowie stażyści za swoją pracę otrzymali stypendia, a zdobyte doświadczenia z pewnością przełożą się na zwiększenie ich atrakcyjności i konkurencyjności na rynku pracy.