Czy nasza szkoła dobrze uczy?

Metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) to zestaw technik statystycznych pozwalających określić wkład szkoły w wyniki nauczania. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, w której uczyli się na danym etapie edukacyjnym. Przede wszystkim zależą one od uprzednich osiągnięć, dlatego potrzebujemy dobrej miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej. By można ją było zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej te pomiary to egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny.

Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:

  • szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli,
  • metody nauczania czy warunki nauczania.społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
  • indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne.

 

Maturalne wskaźniki EWD dla techników nowotarskich.

 

Lata 2013-2015

Język polski

EWD polski 2013_15 EWD polski 2013_15

 Matematyka

EWD matematyka 2013_15 EWD matematyka 2013_15

 

Lata 2012-2014

Język polski

EWD polski 2012_14 EWD polski 2012_14

 Matematyka

EWD matematyka 2012_14 EWD matematyka 2012_14