W dniach 12-15 kwietnia 2023 r. w  Łodzi odbył się centralny etap X Olimpiady Wiedzy
o Turystyce. Hasłem jubileuszowej olimpiady była Turystyka miejska – w miejskiej dżungli.  Konkurs zorganizowałInstytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowało dwoje uczniów: Maciej Klamerus z klasy 2 oraz Klaudia Świętek z klasy 4 Technikum kształcącego w zawodzie TechnikOrganizacji Turystyki.

Rywalizacja przebiegała w 3 etapach. Do pierwszych dwóch przystąpiło 30 finalistów, którzy pisali test z wiedzy o turystyce oraz prezentowali wybrany produkt  turystyczny związany
z  tematyką olimpiady. Maciej zaprezentował możliwość rozbudowy lotniska w Nowym Targu i połączenia całego regionu Podhala zintegrowanym system transportu szynowego. Klaudia przedstawiła natomiast pomysł stworzenia strefy pracy zdalnej w planowanym uzdrowisku w Czarnym Dunajcu. Spośród finalistów wyłoniono 15 laureatów, wśród których znaleźli się oboje reprezentanci ZSE. Trzeci etap rywalizacji polegał na przygotowaniu,
w oparciu o materiały dostarczone przez organizatorów, jednodniowej wycieczki do Wenecji.

Po podsumowaniu wszystkich etapów okazało się, że Klaudia zajęła czwarte, a Maciej piąte  miejsce, uzyskując tytuły laureatów tej olimpiady. Nagrody, które uzyskali to zwolnienie
z części pisemnej egzaminu zawodowego, indeks na wszystkie kierunki geograficzne prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim, a ponadto  liczne publikacje książkowe oraz materiały promocyjne przygotowane przez organizatorów i sponsorów.

Finał olimpiady obfitował w liczne atrakcje, m.in.: grę terenową po łódzkiej dzielnicy Księży Młyn, czy relację z wyjazdu do południowej Afryki. Z racji tego, że była to jubileuszowa olimpiada, przewodniczący komitetu głównego – prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk wręczył wyróżnionym szkołom, w tym Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, pamiątkowy medal i dyplom „Szkoła finalistów”.

Warto podkreślić, że do tej pory Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu był obecny podczas 9 edycji tej olimpiady, a uczniowie szkoły zdobyli łącznie 13 tytułów laureata oraz
3 tytuły finalistów. Opiekunem merytorycznym uczniów był pan Piotr Mrugała.